Kontakt

Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo
Oddelek za mikrobiologijo
Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani
Večna pot 111,
1000 Ljubljana, Slovenija

+386 69 60 55 57

[email protected]