Kako fagi nadzorujejo bakterije

Preučujemo različne vidike nadzora bakterij z lizogenimi fagi:

Vedenje gostitelja

Molekularni mehanizm

Evolucija

Naše raziskave

Fagi so ubijalci bakterij, vendar se lahko tudi integrirajo v bakterijsko DNK, in se, v obliki profaga, podvojujejo skupaj s svojim gostiteljem. Prisotnost profaga lahko spremeni vedenje, socialne interakcije in evolucijo bakterij-gostiteljev.

Naš modelni bakterijski gostitelj je Bacillus subtilis, razširjena bakterijska vrsta, ki tvori spore, znana tudi kot pospeševalec rasti rastlin in probiotik.

Približno 40% naravnih izolatov vrste B. subtilis vsebuje fage iz skupine SPβ. Genomi teh fagov so izredno veliki. Vsebujejo gene, ki lahko vplivajo na gostitelja, delujejo kot regulatorna stikala, ter pogosto med sabo rekombinirajo.

Doc. dr. Anna Dragoš, PI

Email [email protected]

Telefon +386 69 60 55 57

Maja2
Fgdfgfdg H05c1 2
Mishelle

Raziskave financira: